Att köpa i Spanien


BRA ATT VETA
är att säljförfarandet i Spanien skiljer sig avsevärt jämfört mot i Sverige. I Sverige säljs våra bostäder via certifierade mäklare, som får ensamrätt över försäljningen. De har därmed kontroll över köpintressenter och de vet att vinsten från försäljningen kommer att tillfalla dem själva. Av den anledningen är det intressant för mäklaren att lägga ner kostnader för eventuell styling, städning och god kvalitet på fotografbilder.

I Spanien kan flera hundra olika säljkontor sälja samma objekt. Mäklaren fungerar som en förmedlare av bostäderna. Denne person behöver inte vara mäklarutbildad, då han eller hon inte utför någon typ av juridiskt jobb. Alla juridiska detaljer sköts av en Advokat eller annan juridiskt kunnig person. Därför är val av en bra Advokat extra viktigt. Advokatkontakten kan man antingen söka själv, men vanligast är att man får denna kontakt via mäklaren.

Slutligen skrivs affären under inför en Notarius Publicus. Eftersom de spanska mäklarna inte har ensamrätt på försäljningen, bekostar de inte styling, städning eller fotografbilder. Någon annan kan ju i så fall sälja på deras bekostnad. De har heller inte full kontroll på exakt om/när någon annan säljer objektet. Det kan med andra ord hända att en svensk köpare hittar ett objekt, bokar en resa och är på plats i Spanien inom några dagar, men får vid ankomsten veta att objektet sålts kvällen innan av någon annan. När man som köpare däremot bokat visning och är på plats, så har mäklaren ordnat nycklar och har i samband med detta fått nuläges-information om lägenhetens status: ledig/reserverad/såld.

I viss utsträckning arbetar mäklarna tillsammans i olika led och delar då på en fastställd provision. Priset påverkas alltså inte negativt för köparen om det är flera säljled inblandade.  Har köparen varit i kontakt med en mäklare angående ett objekt och sedan kontaktar en andra mäklare och istället vill se objektet hos den andra mäklaren, går det ibland bra, ibland inte. Det beror på vem som ”äger” försäljningen. I och med att kunden kontaktat en mäklare angående ett objekt så registreras kunden på det objektet hos den mäklaren. Den andre mäklaren måste i så fall få den först kontaktade mäklarens godkännande att sälja objektet och att dela provisionen med denne.

 Det finns många goda skäl för att köpa en fastighet i Spanien, och innan du gör det är det bra att bli bekant med förfarandet. Följande är en kort sammanfattning av vad det innebär att köpa en fastighet, med tanke på att det finns möjliga varianter, beroende på varje enskild situation: 

Förskottsbetalning. När du har beslutat dig att köpa en fastighet, kommer du att göra en återbetalningsbar förskottsbetalning, för att ta egendomen från marknaden under en kort tid, och för att visa din "riktiga" avsikt att köpa. Denna avgift återbetalas, och är vanligen cirka € 1,500. 

Advokat. I detta skede bör man välja advokat, helst en svensk eller engelsktalande spansk advokat med erfarenhet inom detta område. (Vi har bra rekommendationer). Din advokat kommer att göra följande innan du köper: Kontroller av fastigheten för att förvissa sig om att alla spanska rättsliga krav uppfylls, och att fastigheten är fri från inteckningar, avgifter, skulder samt se till att den är uppdaterad med alla betalningar, upprätta köpeavtalet där villkoren för försäljningen anges tydligt, plus ett datum för färdigställande i närvaro av Notarius.  

10% av försäljningspriset.När köpeavtalet är undertecknat är det brukligt att betala 10% av försäljningspriset, Vanligtvis får det ta mellan 7 till 10 dagar för köparen att göra denna betalning, eftersom de flesta köpare behöver återvända hem för att göra en banköverföring från sitt ursprungsland. Köpeavtalet kan också undertecknas i din frånvaro, om du ger din advokat eller någon annan pålitlig person, behörighet att göra det. 

Slutlig betalning. På dagen för att slutföra försäljningen, förväntas både köpare och säljare att närvara personligen i närvaro av Notarius. Detta är när den slutliga betalningen sker, och när lagfarten utväxlas. Notarien slutför till en offentlig handling att försäljning / köp har genomförts, och att papprena har överförts till den nya ägaren.  

Fastigheten registreras. Sedan registreras fastigheten på Land Registry Office, och motsvarande avgifter och skatter betalas (allt sköts av din advokat). 

Kontrakten skrivs över. Din advokat är där för att hjälpa dig i varje steg, och att se till att allt sker på rätt sätt. Han eller hon kommer att hantera allt pappersarbete, samt göra förändringar gällande de allmännyttiga kontrakten så de skrivs över till ditt namn, organisera för autogiro och så vidare.  

Tilkommande kostnader. När det gäller tillkommande kostnader, utöver försäljningspriset, så är de mellan 7% och 10% högre än försäljningspriset för att täcka för följande: notarieavgifter, landregistrering, kontorsavgifter, moms och advokatarvoden. Dessa kostnader bör förklaras i detalj av din advokat eller mäklaren du arbetar med, innan du underteckna köpeavtalet.  Som det går att se från denna korta beskrivning så är köpprocessen inte så komplicerad, och när du får förtroende för de personer du väljer och arbetar med, kommer du att uppleva att köpa en fastighet i Spanien är en ganska enkel process.